'...ความดีคือปฏิบัติอะไรที่สุจริตไม่คดโกง ปฏิบัติอะไรที่ไม่มีความโลภ ไม่มีความโกรธ ก็เป็นความดี คำว่าไม่มีความโลภ ไม่มีความหลงนี่ ก็ไม่ได้หมายความว่า ไม่ทำมาหากินอย่างสุจริต การทำมาหากินตามหน้าที่เมื่อเกิดขึ้นมาก็ต้องทำมาหากิน เลี้ยงชีพ พอมีครอบครัวก็ต้องเลี้ยงดูให้ดี ให้อยู่ไม่เป็นภาระต่อสังคม เป็นความดีแต่ก็ไม่ได้หมายความว่าเป็นความโลภ ความต้องการในสิ่งที่จำเป็นก็ต้องปฏิบัติต้องทำมาหาเลี้ยงชีพให้เหมาะสม แต่ทำอย่างสุจริตคือไม่ไปโกง ไม่ไปเอาเปรียบเขาอย่างผิดกฎหมาย และผิดศีลธรรม อันนี้ก็เป็นความดี...' พระราชดำรัส ของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว
Untitled Document
Untitled Document
 
In association with
 
 
 
VPC Thailand Lynn Phillips : TPA & PA Lynn Phillips "ที่ปรึกษาอสังหาริมทรัพย์ออนไลน์"
 VPC THAILAND.............................................................................
ยินดีต้อนรับสู่ บริษัท ไทยประเมินราคา ลินน์ ฟิลลิปส์ จำกัด และ บริษัท พีเอ ลินน์ ฟิลลิปส์ จำกัด
บริษัท ไทยประเมินราคา ลินน์ ฟิลลิปส์ จำกัด
๑๒๑/๔๗-๔๘ อาคารอาร์เอสทาวเวอร์ ชั้น ๑๑ ถ.รัชดาภิเษก เขตดินแดง กรุงเทพฯ ๑๐๓๒๐
โทรศัพท์: ๖๖-๒๖๔๑-๒๑๒๘-๓๒, ๖๖-๒๖๔๑-๓๐๘๒-๘๕, แฟกซ์ :๖๖-๒๖๔๑-๒๑๓๔ ติดต่อเรา :
tpa@tpa.co.th
บริษัท พีเอ ลินน์ ฟิลลิปส์ จำกัด
๑๒๑/๔๖ อาคารอาร์เอสทาวเวอร์ ชั้น ๑๑ ถ.รัชดาภิเษก เขตดินแดง กรุงเทพฯ ๑๐๓๒๐
โทรศัพท์: ๖๖-๒๖๔๑-๒๑๒๑-๓, แฟกซ์ : ๖๖-๒๖๔๑-๒๑๓๔ ติดต่อเรา :
pal@tpa.co.th